فرم پذیرش در شتابدهنده

جهت ثبت درخواست پذیرش ایده در شتابدهنده، می بایست موارد ذیل را نگارش، فایل کاربرگ را دانلود، مطابق نیازمندی های طرح تکمیل و مجددا آپلود و ارسال نمایید. بدون تکمیل کاربرگ و پیوست آن، درخواست شما بررسی نخواهد شد

"*" indicates required fields

شهر محل استقرار
پس از دانلود فایل و تکمیل کاربرگ اقدام به آپلود نمایید دانلود فایل
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 10 MB, Max. files: 3.