خدمات

لیست خدمات فیدتک به استارتاپ‌های عضو شتابدهنده بدین شرح می‌باشد.

آموزش و منتورینگ فنی، مالی و کسب‌و‌کاری

برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه کارآفرینی و حوزه‌های تخصصی ، ارائه مشاوره توسط منتورهای حوزه کسب‌وکار و فنی

سرمایه‌گذاری نقدی

سرمایه‌گذاری نقدی به عنوان سرمایه بذری

فضای کار اشتراکی و دفتر کار

امکان استفاده از فضای کار اشتراکی جهت پیشبرد آینده و همکاری با سایر تیم‌ها
امکان استقرار در دفتر کار به عنوان فضای فیزیکی استارتاپ

شبکه سازی و استفاده از شبکه ارتباطی

امکان برخورداری از شبکه ارتباطی غنی شتابدهنده در حوزه زیست فناوری و تجاری‌سازی شامل شرکت ها و افراد

جذب سرمایه گذار

اقدام به جذب سرمایه‌گذار برای تیم‌ها جهت تجاری‌سازی ایده

امکان استفاده از آزمایشگاه تجربه

تیم‌ها می‌توانند جهت نمونه‌سازی، ساخت، تولید و تست محصول خود از کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های تخصصی استفاده نمایند.

حضور در نمایشگاه های مربوطه

امکان حضور تیم‌ها در نمایشگاه‌های حوزه کارآفرینی و زیست‌فناوری به واسطه شتابدهنده و ارائه ایده خود

آموزش و منتورینگ فنی، مالی و کسب‌و‌کاری :
(برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه کارآفرینی و حوزه‌های تخصصی ،
ارائه مشاوره توسط منتورهای حوزه کسب‌وکار و فنی)

سرمایه‌گذاری نقدی:
(سرمایه‌گذاری نقدی به عنوان سرمایه بذری)

فضای کار اشتراکی و دفتر کار:
(امکان استفاده از فضای کار اشتراکی جهت پیشبرد آینده و همکاری با سایر تیم‌ها)
(امکان استقرار در دفتر کار به عنوان فضای فیزیکی استارتاپ)

شبکه سازی و استفاده از شبکه ارتباطی:
(امکان برخورداری از شبکه ارتباطی غنی شتابدهنده در حوزه زیست فناوری و تجاری‌سازی شامل شرکت ها و افراد)

جذب سرمایه گذار:
(اقدام به جذب سرمایه‌گذار برای تیم‌ها جهت تجاری‌سازی ایده)

امکان استفاده از آزمایشگاه تجربه:
(تیم‌ها می‌توانند جهت نمونه‌سازی، ساخت، تولید و تست محصول خود از کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های تخصصی استفاده نمایند.)

آموزش و منتورینگ فنی، مالی و کسب‌و‌کاری :
(برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه کارآفرینی و حوزه‌های تخصصی ،
ارائه مشاوره توسط منتورهای حوزه کسب‌وکار و فنی)

سرمایه‌گذاری نقدی:
(سرمایه‌گذاری نقدی به عنوان سرمایه بذری)

فضای کار اشتراکی و دفتر کار:
(امکان استفاده از فضای کار اشتراکی جهت پیشبرد آینده و همکاری با سایر تیم‌ها)
(امکان استقرار در دفتر کار به عنوان فضای فیزیکی استارتاپ)

شبکه سازی و استفاده از شبکه ارتباطی:
(امکان برخورداری از شبکه ارتباطی غنی شتابدهنده در حوزه زیست فناوری و تجاری‌سازی شامل شرکت ها و افراد)

جذب سرمایه گذار:
(اقدام به جذب سرمایه‌گذار برای تیم‌ها جهت تجاری‌سازی ایده)

امکان استفاده از آزمایشگاه تجربه:
(تیم‌ها می‌توانند جهت نمونه‌سازی، ساخت، تولید و تست محصول خود از کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های تخصصی استفاده نمایند.)

آقای مهندس حسین جلیلی (رئیس پارک علم و فناوری ایرانیان)

آقای محمد جلیلی (مدیرعامل شرکت دانش بنیان توسعه نوآوری و فناوری تدبیرسینا)

آقای مهندس مهدی رضایی (مدیرعامل صندوق توسعه فناوری نانو)

آقای مهندس حامد صاحبی نژاد (رئیس هیئت مدیره شرکت رایا صدرا آتی)

آقای دکتر مجید عقلایی (مدیرعامل شرکت توسعه بازار سام)

آقای مهندس کیارش عباس‌زاده (بنیانگذار زودفود(اسنپ فود فعلی))

آقای مهندس ایمان کریمی (بنیانگذار استارتاپ استودیو AI MEDC و مدیرعامل اسبق پورتفوی 100 استارتاپ)

آقای مهدی وفاجو (مشاور مالی دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی)

آقای دکتر نیکزاد

آقای دکتر شفاعتی

خانم دکتر سلیمانی

خانم دکتر نجف‌زاده

خانم دکتر هاشمی

آقای دکتر عموپور

آقای دکتر آقا شاهی

آقای دکتر فضائلی

آقای دکتر علیزاده

خانم دکتر آراک

آقای دکتر یوسفی

آقای دکتر کریمی ترشیزی

آقای دکتر حسینی

آقای دکتر مقصودی

آقای دکتر دادفر

آقای دکتر وطن‌خواه

خانم دکتر زارع

آقای دکتر ولی خانی

آقای دکتر لطیف التجار

آقای مهندس خلج

آقای دکتر بهبانی نژاد

آقای دکتر رضائی

آقای دکتر شادی

خانم دکتر امینی

آقای دکتر حجازی

آقای دکتر نجفی

آقای دکتر زرگران