خدمات فیدتک


آموزش و منتورینگ فنی، مالی و کسب و کاری

برگزاری کارگاه­های آموزشی در حوزه کارآفرینی و حوزه‌های تخصصی

ارائه مشاوره توسط منتورهای حوزه کسب و کار و فنی

سرمایه‌گذاری نقدی

سرمایه گذاری نقدی به عنوان سرمایه بذری

فضای کار اشتراکی

امکان استفاده ار فضای کار اشتراکی جهت پیشبرد ایده و همکاری با سایر تیم‌­ها

دفتر کار

امکان استقرار در دفتر کار به عنوان فضای فیزیکی استارتاپ

شبکه سازی و استفاده از شبکه ارتباطی

امکان برخورداری از شبکه ارتباطی غنی شتاب دهنده در حوزه زیست فناوری و تجاری­سازی شامل شرکت­ها و افراد

جذب سرمایه گذار

اقدام به جذب سرمایه گذار برای تیم­ها جهت تجاری سازی ایده

امکان استفاده از آزمایشگاه تجربه

تیم­‌ها می­توانند جهت نمونه سازی، ساخت، تولید و تست محصول خود از کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های تخصصی استفاده نمایند.