مجموعه فیدتک به تمامی شرکت‌ها، استارتاپ‌ها، تیم‌ها و اشخاص حقیقی سراسر ایران، خدمات توانمندسازی خود را مطابق موارد ذیل ارائه می‌نماید.

تبادل فناوری

– بهمرسانی فناوری
– احصاء و رفع نیازهای فناورانه
 – ارزشگذاری ایده، استارتاپ، کسب و کار و…

عارضه یابی و توسعه کسب و کار

– بهینه سازی خط تولید
– مشاوره مدیریت و ساختار منابع انسانی
– مشاوره، تدوین و تهیه گزارش پیش امکان سنجی (P-FS)
– مشاوره، تدوین و تهیه گزارش امکان سنجی (FS)
– مشاوره، تدوین و تهیه طرح کسب و کار (BP)
– مشاوره، تدوین و تهیه فایل پیش بینی مالی (FP)
– مشاوره، تدوین و تهیه برنامه و بودجه سالیانه

تأمین مالی و مشاوره اخذ تسهیلات​

-کمک جهت جذب سرمایه‌گذار و تأمین مالی پروژه‌ها
-مشاوره و کمک جهت اخذ تسهیلات (داخل و خارج از نهادهای مالی اکوسیستم علم و فناوری کشور)

توسعه بازار داخلی​

– مشاوره بازاریابی و فروش
– مشاوره بازاریابی دیجیتالی
– شناسایی بازار، مشتریان و استراتژی بازاریابی

توسعه بازار خارجی

–  مطالعات بازار کشورهای خارجی برای محصول مورد نظر
–  مشاوره امور صادراتی و استفاده از زیرساخت های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد ریاست جمهوری

امور مالی و مالیاتی​

– مشاوره و انجام امور مالیاتی

امور حقوقی

– مشاوره عقد انواع قراردادها

رگولاتوری و کمک به اخذ مجوزات​

– کمک به دریافت مجوزات وزارت صمت
– کمک به دریافت مجوزات سازمان غذا و دارو
– کمک به دریافت مجوزات اداره تجهیزات پزشکی
– کمک به دریافت مجوزات سازمان دامپزشکی
– سایر مجوزات

حوزه‌های توانمند سازی در فیدتک به شرح زیر است :

تبادل فناوری

– بهمرسانی فناوری
– احصاء و رفع نیازهای فناورانه

 – ارزشگذاری ایده، استارتاپ، کسب و کار و…

نمایش همه بستن

عارضه یابی و توسعه کسب و کار

     – بهینه سازی خط تولید
– مشاوره مدیریت و ساختار منابع انسانی

     – مشاوره، تدوین و تهیه گزارش پیش امکان سنجی (P-FS) 
– مشاوره، تدوین و تهیه گزارش امکان سنجی (FS)
– مشاوره، تدوین و تهیه طرح کسب و کار (BP)
– مشاوره، تدوین و تهیه فایل پیش بینی مالی (FP)
– مشاوره، تدوین و تهیه برنامه و بودجه سالیانه

نمایش همه بستن

تأمین مالی و مشاوره اخذ تسهیلات

– کمک جهت جذب سرمایه‌گذار و تأمین مالی پروژه‌ها

     – مشاوره، تدوین و تهیه گزارش پیش امکان سنجی (P-FS)
– مشاوره، تدوین و تهیه گزارش امکان سنجی (FS)
– مشاوره، تدوین و تهیه طرح کسب و کار (BP)
– مشاوره، تدوین و تهیه فایل پیش بینی مالی (FP)
– مشاوره، تدوین و تهیه برنامه و بودجه سالیانه

نمایش همه بستن

توسعه بازار داخلی

     – مشاوره بازاریابی و فروش
 – مشاوره بازاریابی دیجیتالی

     – شناسایی بازار، مشتریان و استراتژی بازاریابی

نمایش همه بستن

تبادل فناوری

– بهمرسانی فناوری
– احصاء و رفع نیازهای فناورانه

 – ارزشگذاری ایده، استارتاپ، کسب و کار و…

نمایش همه بستن

عارضه یابی و توسعه کسب و کار

     – بهینه سازی خط تولید
– مشاوره مدیریت و ساختار منابع انسانی

     – مشاوره، تدوین و تهیه گزارش پیش امکان سنجی (P-FS) 
– مشاوره، تدوین و تهیه گزارش امکان سنجی (FS)
– مشاوره، تدوین و تهیه طرح کسب و کار (BP)
– مشاوره، تدوین و تهیه فایل پیش بینی مالی (FP)
– مشاوره، تدوین و تهیه برنامه و بودجه سالیانه

نمایش همه بستن

تأمین مالی و مشاوره اخذ تسهیلات

– کمک جهت جذب سرمایه‌گذار و تأمین مالی پروژه‌ها

     – مشاوره، تدوین و تهیه گزارش پیش امکان سنجی (P-FS) 
– مشاوره، تدوین و تهیه گزارش امکان سنجی (FS)
– مشاوره، تدوین و تهیه طرح کسب و کار (BP)
– مشاوره، تدوین و تهیه فایل پیش بینی مالی (FP)
– مشاوره، تدوین و تهیه برنامه و بودجه سالیانه

نمایش همه بستن

توسعه بازار داخلی

     – مشاوره بازاریابی و فروش
 – مشاوره بازاریابی دیجیتالی

     – شناسایی بازار، مشتریان و استراتژی بازاریابی

نمایش همه بستن

توسعه بازار خارجی

   – مطالعات بازار کشورهای خارجی برای محصول مورد نظر

   – مشاوره امور صادراتی و استفاده از زیرساخت های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد ریاست جمهوری

نمایش همه بستن

امور مالی و مالیاتی

   – مشاوره و انجام امور مالیاتی

امور حقوقی

   – مشاوره عقد انواع قراردادها

رگولاتوری و کمک به اخذ مجوزات

– کمک به دریافت مجوزات وزارت صمت
– کمک به دریافت مجوزات سازمان غذا و دارو

– کمک به دریافت مجوزات اداره تجهیزات پزشکی
– کمک به دریافت مجوزات سازمان دامپزشکی
– سایر مجوزات

نمایش همه بستن

توسعه بازار خارجی

   – مطالعات بازار کشورهای خارجی برای محصول مورد نظر

   – مشاوره امور صادراتی و استفاده از زیرساخت های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد ریاست جمهوری

نمایش همه بستن

امور مالی و مالیاتی

   – مشاوره و انجام امور مالیاتی

امور حقوقی

   – مشاوره عقد انواع قراردادها

رگولاتوری و کمک به اخذ مجوزات

– کمک به دریافت مجوزات وزارت صمت
– کمک به دریافت مجوزات سازمان غذا و دارو

– کمک به دریافت مجوزات اداره تجهیزات پزشکی
– کمک به دریافت مجوزات سازمان دامپزشکی
– سایر مجوزات

نمایش همه بستن

فرم درخواست توانمندسازی