تماس با فیدتک

بلوار صدوقی، کوچه ١٨، پلاک ٢٥، طبقه دوم

دفتر قم: ۳۲۹۰۵۲۹۴-۰۲۵

ایمیل: info@feed-tech.ir

شبکه های اجتماعی فید تک