لگو ناژو

آغاز همکاری: 1400

شماره تماس: 09925859156

شرکت صنعت نوین خوراک سازان فرتاک ناژو

تولید مکمل‌های تغذیه‌ای دام، طیور و آبزیان از پسماندهای شهری (رستوران‌ها، میادین میوه و تره بار، میوه و سبزیجات و...)

استفاده از پسماندهای تولید شده در جوامع شهری و تأمین ماده اولیه مورد نیاز تهیه جیره غذایی دام طیور و آبزیان از این مواد می‌تواند یکی راهکارهای مناسب در مدیریت پسماند شهری باشد. طرح " تولید مکمل‌های تغذیه‌ای دام، طیور و آبزیان از پسماندهای شهری (رستوران‌ها، میادین میوه و تره بار، میوه و سبزیجات و...)" در زمینه تهیه جیره غذایی حیوانات فعالیت دارد. محصول تولید شده از نقطه نظر پروتئین، چربی و انرژی غنی بوده و قابلیت جایگزینی با ترکیباتی چون ذرت و سویا را دارا می‌باشد. این مجموعه تست پایلوت خود را انجام داده و در حال دریافت آنالیزها و نتایج آزمایش‌گاهی و سپس ورود به فاز نیمه‌صنعتی است.

لگو ناژو

آغاز همکاری: 1400

شماره تماس: 09925859156