color

آغاز همکاری: 1400

شماره تماس: 028-34222262 - 09190660826

شرکت دانش آوران پارس دام آریا (فیدام)

تولید خوراک دام از بقایای کشاورزی و صنعت خوراک انسان​
هر ساله بخش زیادی از محصولات کشاورزی و باغی در كشور از مرحله كاشت تا عرضه به بازارهای مصرف، از بین میروند. تخمین زده شده كه در ایران به طور متوسط در هر سال حدود 100 میلیون تن انواع محصولات كشاورزی و باغی تولید می شود، كه از این مقدار حدود 20 تا 30 درصد یعنی معادل 20 تا30 میلیون تن تبدیل به ضایعات و پسماند می شود که برای مصارف انسانی یا صنایع غذایی و خوراكی قابلیت مصرف ندارند. استارتاپ فیدام طرحی با عنوان " تولید خوراک دام از بقایای کشاورزی و صنعت خوراک انسان" ارائه کرده که تا کنون موفق به جذب سرمایه 3 میلیارد تومانی گردیده، به محصول اولیه دست‌یافته و نتایج آنالیز آزمایشگاهی مشخص گردیده و در حال حاضر آماده تولید و فروش محصول در مقیاس صنعتی می‌باشد.
color

آغاز همکاری: 1400

شماره تماس: 028-34222262 - 09190660826