image.png (2)

آغاز همکاری: 1400

شماره تماس:
09127486167 - 09120593156

شرکت اکسیر صفت سینا (سیکلوفید)

تولید خوراک دام از محتویات شکمبه کشتارگاهی

 

پسماندهای جامد کشتارگاهی یکی از عوامل آلوده کننده محیط زیست می‌باشند که بیش از 90-80 درصد آن را محتویات شکمبه تشکیل می‌دهد. محتویات شکمبه (Rumen digesta or paunch product) حاوی خوراک‌های هضم نشده و نسبتاً هضم‌شده می‌باشد که در صورت عمل‌آوری، مجدداً قابل استفاده در تغذیه‌ی حیوانات می‌باشد. این استارتاپ فعالیت خود را با عنوان "تولید خوراک دام از محتویات شکمبه کشتارگاهی آغاز نموده و تا کنون موفق به جذب سرمایه 3.7 میلیارد تومانی شده است. لازم به ذکر است که فاز پایلوت این طرح در یکی از کشتارگاه‌های استان تهران صورت پذیرفته و نتایج فارمی و آزمایشگاهی مثبتی دریافت نموده است. اکنون نیز زیرساخت‌های لازم جهت تولید صنعتی تهیه و محصول آماده فروش و ورود به بازار است.

image.png (2)

آغاز همکاری: 1400

شماره تماس: 09127486167 - 09120593156